Innendørs treningshall i vinter!

Asker hundeklubb er så heldige at vi har fått tilgang til innendørs treningsmuligheter i vinter. Det er i lokalene til “På plass hundeskole” i Eternitveien 45, 3470 Slemmestad.

Vi jobber på spreng for å få på plass alle detaljer, slik at vi kan få lagt ut påmeldinger til vinteren.

Foreløpig plan for treningstider:

Mandag: ingen trening

Tirsdag: fritrening 0800-1700

Onsdag: fritrening 1200-1700

Torsdag: fritrening

Fredag: fritrening

Lørdag: fritrening, men grenspesifikk trening 1000-1400

Søndag: fritrening, men grenspesifikk trening 1000-1400

Det vil bli et bookingsystem man må følge for å kunne fritrene, og man må betale halleie. Mer detaljer kommer!

Vi inviterer medlemmer til lokalene førstkommende søndag 1. oktober 2023 til å komme og ta en titt på lokalene fra kl. 1000 – 1300.

Velkommen!

Asker hundeklubb 50 år!

Asker hundeklubb fyller 50 år i 2023!

Vi inviterer alle til feiring på Asker hundeklubb sin treningsbane ved Dikemark 23. september fra kl 14-16. Både eksisterende medlemmer og de som ikke (ennå) er medlemmer er velkommen. Det blir pølsefest, kake, oppvisning fra de ulike grenene, loddsalg med flotte (hunde)premier og hundesprint. Vi leier partytelt i tilfelle værgudene ikke er på vår side.

Vel møtt til både 2- og firbeinte!

Årsmøte 2022

Årsmøtet vil avholdes fysisk tirsdag 15. mars kl 19:00 på Blakstad skole.

Håper vi sees!

Se underlaget her

Årsmøte 2021

Årsmøtet vil avholdes tirsdag 23. mars kl 19:00.

Vi håper å kunne avholde møtet i Leikvollhallen, men med dagens situasjon er det mer sannsynlig at møtet må avholdes digitalt. Dette vil vi komme nærmere tilbake til.

Årsmøtepapirer vil legges tilgjengelig på hjemmesiden, samt informeres om på Facebook-siden vår, i forkant av årsmøtet.
Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må sendes styret innen 16. februar. De kan sendes på epost askerhundeklubb@gmail.com

Forslag til kandidater til styret sendes valgkomitéen innen 16. februar, til oftedalnina@yahoo.no

Asker hundeklubb deltar selvfølgelig i den nasjonale dugnaden om å begrense smitte av korona. Vi følger de nasjonale retningslinjene, samt NKK sine retningslinjer i fht idrettsaktivitet. Regjeringen har besluttet at forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.

Styret i klubben har diskutert muligheter for kurs og treninger, og det er gjort risikoanalyse av alle arrangementer i klubben. Det vil informeres om de spesifikke reglene som gjelder de ulike grenenes treninger, kurs ol. på grenenes facebookgrupper. Det er en selvfølge at klubbens medlemmer respekterer dette.

Vi har forståelse for at hund og hundetrening er en stor del av livene våre, og det er lett å bli irritert og oppgitt over denne begrensningen  i aktivitet. Imidlertid er krisen Norge nå står i langt større enn vår hobby og livsstil. Krisen vil gå over, vi vet bare ikke når. Håpet er at jo flere som bidrar til å begrense smitte, dess fortere er vi tilbake til “normalen”.

Fritrening Vettre:
Asker hundeklubb sin treningsbane på Vettre er foreløpig ikke stengt. Brakke og klubbhus er stengt, så klubbens utstyr kan ikke benyttes. Vi anmoder om at banene benyttes med fornuft, og at alle følger de råd og retningslinjer FHI og NKK gir for å forhindre smitte;

  • Kun 5 personer kan være på banen og trene av gangen – det betyr at er det 5 stykken der når du kommer, så må du snu og dra et annet sted
  • Eget utstyr kan benyttes, men kun håndteres og brukes av deg selv
  • Minimum 2 meter avstand til andre
  • Du kan ikke ta på andres utstyr, hundeleker etc.
  • Husk antibac selv, og benytte denne hyppig
  • Unngå å hilse på andres hunder
  • Har du symptomer, holder du deg selvfølgelig hjemme

Brudd på regler vil føre til utestengelse til corona-situasjonen er løst. Ser vi flere brudd på reglene, må banen stenges.

Fritrening Sollihøgda:
Egne regler kommer på facebookgruppen til agility.

Kurs og fellestreninger:
Grenene vil i ulik grad kunne gjennomføre noen form for trening og kurs, alt ettersom hvordan styret kan være helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og aktiviteten kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes. Hva som vil gjennomføres, med hvilke regler, legges ut på grenenes facebookgrupper i de nærmeste ukene.

Styret i Asker hundeklubb ønsker ingen diskusjoner rundt disse regler for aktivitet, da vi først og fremst er opptatt av å hindre smitterisiko og verne om liv og helse – det å få trene hunder er ikke et spørsmål om liv og helse. Men vi har gjort en nøye vurdering ut i fra de retningslinjene vi har fått som en minimums begrensning, for å kunne tilby noe aktivitet for klubbens medlemmer.

Asker hundeklubb deltar selvfølgelig i den nasjonale dugnaden om å begrense smitte av corona. Derfor er _ALL_ organisert aktivitet satt på vent i klubben vår; kurs, møter, fellestreninger, foredrag, stevner mm. Og det er en selvfølge at klubbens medlemmer respekterer dette.

Hund og hundetrening er en stor del av livene våre, og det er lett å bli irritert og oppgitt over denne stansen i aktivitet som kommer bare noen måneder etter at vi hadde “hundesykdommen” som førte til det samme. Imidlertid er krisen Norge nå står i langt større enn vår hobby og livsstil. Krisen vil gå over, vi vet bare ikke når. Håpet er at jo flere som bidrar til å begrense smitte, dess fortere er vi tilbake til “normalen”.

Asker hundeklubb sine treningsbaner er foreløpig ikke stengt, men vi anmoder om at banene benyttes med fornuft, og at alle følger de råd og retningslinjer FHI gir for å forhindre smitte.

Kos dere med hundene deres – det er ikke forbudt å gå tur eller trene.

Ta vare på hverandre! ❤️

 

 

Tid: Tirsdag 24. mars 2020 kl 19 – ca kl 22.00

Sted: Blakstad skole, Asker

Vi ber deg lese gjennom alle sakspapirene i forkant av møtet. Årsberetningen vil ikke leses høyt på møtet, men det vil bli en presentasjon og medlemmene kan spørre hvis det er uklarheter eller feil.  

Årsmøteinnkalling 2020 finner du her

Vi håper å se mange på årsmøtet – vel møtt!

PS! For å ha stemmerett på årsmøtet, må du ha betalt medlemskontingenten for 2020.

Årsmøte 2020

Årsmøtet vil avholdes tirsdag 24. mars kl 19:00 på Blakstad skole. Årsmøtepapirer vil legges tilgjengelig i forkant av årsmøtet på hjemmesiden, samt informeres om på Facebook-siden vår. Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet og til kandidater til styre og valgkomité, må sendes styret innen 18. februar. De kan sendes på mail; askerhundeklubb@gmail.com

Situasjonen rundt hundesykdommen er fremdeles uavklart. Alle kurs og aktiviteter, inkludert fritreninger, på Vette og Sollihøgda er fortsatt på vent i Asker hundeklubb etter anbefaling fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet og NKK.
NKKs hovedstyre har i dag vedtatt at alle terminfestede aktiviteter innstilles fra og med i dag og frem til og med mandag. 16. september.  Lydighetsstevnet som skulle vært arrangert av klubben førstkommende lørdag blir dermed avlyst.
Vi håper, som resten av hundenorge, på en snarlig avklaring og følger saken nøye. Følg rådene fra Mattilsynet vedrørende egen hund; gå gjerne tur, men ikke la den hilse på andre hunder og ha kontroll (det oppfordres til å ha hunden i bånd). Unngå snusing på steder hvor det har vært mange andre hunder, og unngå bytteav fòr.
Kildekritikk er viktig i slike tider, så det anbefales å følge saken på disse sidene:

Hundens dag!

Asker hundeklubb ønsker velkommen til HUNDENS DAG søndag 16. juni kl. 11.00 – 15.00 på Vettre.

Vi i Asker hundeklubb ønsker denne dagen å vise frem mangfoldet i klubben vår med fokus på positivt hundehold, glade og trygge hunder og godt samspill mellom hund og eier.

Du er velkommen til å prøve deg i flere av grenene!

Program

11.00 Åpning
11.15 – 11.30 Oppvisning av lydighetsgruppa
11.30 – 13.00 Oppvisning av rallygruppa – du er velkommen til å prøve med egen hund
13.00 – 14.30 Oppvisning av bruksgruppa – du er velkommen til å prøve med egen hund
13.30 – 13.45 Oppvisning av lydighetsgruppa
14.00 – 15.00 Oppvisning av rallygruppa – du er velkommen til å prøve med egen hund

Hele dagen vil de flotte juniorene våre vise agility med hund, også her har du mulighet til å prøve med egen hund.

Salg av pølser og kaker, kaffe og brus!

Velkommen til en hyggelig dag på klubbens område på Vettre!

Se, lik og del facebook-arrangementet her