Årsmøte 2022

Årsmøtet vil avholdes fysisk tirsdag 15. mars kl 19:00 på Blakstad skole.

Håper vi sees!

Se underlaget her

Årsmøte 2021

Årsmøtet vil avholdes tirsdag 23. mars kl 19:00.

Vi håper å kunne avholde møtet i Leikvollhallen, men med dagens situasjon er det mer sannsynlig at møtet må avholdes digitalt. Dette vil vi komme nærmere tilbake til.

Årsmøtepapirer vil legges tilgjengelig på hjemmesiden, samt informeres om på Facebook-siden vår, i forkant av årsmøtet.
Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må sendes styret innen 16. februar. De kan sendes på epost askerhundeklubb@gmail.com

Forslag til kandidater til styret sendes valgkomitéen innen 16. februar, til oftedalnina@yahoo.no

Asker hundeklubb deltar selvfølgelig i den nasjonale dugnaden om å begrense smitte av korona. Vi følger de nasjonale retningslinjene, samt NKK sine retningslinjer i fht idrettsaktivitet. Regjeringen har besluttet at forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.

Styret i klubben har diskutert muligheter for kurs og treninger, og det er gjort risikoanalyse av alle arrangementer i klubben. Det vil informeres om de spesifikke reglene som gjelder de ulike grenenes treninger, kurs ol. på grenenes facebookgrupper. Det er en selvfølge at klubbens medlemmer respekterer dette.

Vi har forståelse for at hund og hundetrening er en stor del av livene våre, og det er lett å bli irritert og oppgitt over denne begrensningen  i aktivitet. Imidlertid er krisen Norge nå står i langt større enn vår hobby og livsstil. Krisen vil gå over, vi vet bare ikke når. Håpet er at jo flere som bidrar til å begrense smitte, dess fortere er vi tilbake til “normalen”.

Fritrening Vettre:
Asker hundeklubb sin treningsbane på Vettre er foreløpig ikke stengt. Brakke og klubbhus er stengt, så klubbens utstyr kan ikke benyttes. Vi anmoder om at banene benyttes med fornuft, og at alle følger de råd og retningslinjer FHI og NKK gir for å forhindre smitte;

  • Kun 5 personer kan være på banen og trene av gangen – det betyr at er det 5 stykken der når du kommer, så må du snu og dra et annet sted
  • Eget utstyr kan benyttes, men kun håndteres og brukes av deg selv
  • Minimum 2 meter avstand til andre
  • Du kan ikke ta på andres utstyr, hundeleker etc.
  • Husk antibac selv, og benytte denne hyppig
  • Unngå å hilse på andres hunder
  • Har du symptomer, holder du deg selvfølgelig hjemme

Brudd på regler vil føre til utestengelse til corona-situasjonen er løst. Ser vi flere brudd på reglene, må banen stenges.

Fritrening Sollihøgda:
Egne regler kommer på facebookgruppen til agility.

Kurs og fellestreninger:
Grenene vil i ulik grad kunne gjennomføre noen form for trening og kurs, alt ettersom hvordan styret kan være helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og aktiviteten kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes. Hva som vil gjennomføres, med hvilke regler, legges ut på grenenes facebookgrupper i de nærmeste ukene.

Styret i Asker hundeklubb ønsker ingen diskusjoner rundt disse regler for aktivitet, da vi først og fremst er opptatt av å hindre smitterisiko og verne om liv og helse – det å få trene hunder er ikke et spørsmål om liv og helse. Men vi har gjort en nøye vurdering ut i fra de retningslinjene vi har fått som en minimums begrensning, for å kunne tilby noe aktivitet for klubbens medlemmer.

Asker hundeklubb deltar selvfølgelig i den nasjonale dugnaden om å begrense smitte av corona. Derfor er _ALL_ organisert aktivitet satt på vent i klubben vår; kurs, møter, fellestreninger, foredrag, stevner mm. Og det er en selvfølge at klubbens medlemmer respekterer dette.

Hund og hundetrening er en stor del av livene våre, og det er lett å bli irritert og oppgitt over denne stansen i aktivitet som kommer bare noen måneder etter at vi hadde “hundesykdommen” som førte til det samme. Imidlertid er krisen Norge nå står i langt større enn vår hobby og livsstil. Krisen vil gå over, vi vet bare ikke når. Håpet er at jo flere som bidrar til å begrense smitte, dess fortere er vi tilbake til “normalen”.

Asker hundeklubb sine treningsbaner er foreløpig ikke stengt, men vi anmoder om at banene benyttes med fornuft, og at alle følger de råd og retningslinjer FHI gir for å forhindre smitte.

Kos dere med hundene deres – det er ikke forbudt å gå tur eller trene.

Ta vare på hverandre! ❤️

 

 

Tid: Tirsdag 24. mars 2020 kl 19 – ca kl 22.00

Sted: Blakstad skole, Asker

Vi ber deg lese gjennom alle sakspapirene i forkant av møtet. Årsberetningen vil ikke leses høyt på møtet, men det vil bli en presentasjon og medlemmene kan spørre hvis det er uklarheter eller feil.  

Årsmøteinnkalling 2020 finner du her

Vi håper å se mange på årsmøtet – vel møtt!

PS! For å ha stemmerett på årsmøtet, må du ha betalt medlemskontingenten for 2020.

Årsmøte 2020

Årsmøtet vil avholdes tirsdag 24. mars kl 19:00 på Blakstad skole. Årsmøtepapirer vil legges tilgjengelig i forkant av årsmøtet på hjemmesiden, samt informeres om på Facebook-siden vår. Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet og til kandidater til styre og valgkomité, må sendes styret innen 18. februar. De kan sendes på mail; askerhundeklubb@gmail.com

Situasjonen rundt hundesykdommen er fremdeles uavklart. Alle kurs og aktiviteter, inkludert fritreninger, på Vette og Sollihøgda er fortsatt på vent i Asker hundeklubb etter anbefaling fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet og NKK.
NKKs hovedstyre har i dag vedtatt at alle terminfestede aktiviteter innstilles fra og med i dag og frem til og med mandag. 16. september.  Lydighetsstevnet som skulle vært arrangert av klubben førstkommende lørdag blir dermed avlyst.
Vi håper, som resten av hundenorge, på en snarlig avklaring og følger saken nøye. Følg rådene fra Mattilsynet vedrørende egen hund; gå gjerne tur, men ikke la den hilse på andre hunder og ha kontroll (det oppfordres til å ha hunden i bånd). Unngå snusing på steder hvor det har vært mange andre hunder, og unngå bytteav fòr.
Kildekritikk er viktig i slike tider, så det anbefales å følge saken på disse sidene:

Hundens dag!

Asker hundeklubb ønsker velkommen til HUNDENS DAG søndag 16. juni kl. 11.00 – 15.00 på Vettre.

Vi i Asker hundeklubb ønsker denne dagen å vise frem mangfoldet i klubben vår med fokus på positivt hundehold, glade og trygge hunder og godt samspill mellom hund og eier.

Du er velkommen til å prøve deg i flere av grenene!

Program

11.00 Åpning
11.15 – 11.30 Oppvisning av lydighetsgruppa
11.30 – 13.00 Oppvisning av rallygruppa – du er velkommen til å prøve med egen hund
13.00 – 14.30 Oppvisning av bruksgruppa – du er velkommen til å prøve med egen hund
13.30 – 13.45 Oppvisning av lydighetsgruppa
14.00 – 15.00 Oppvisning av rallygruppa – du er velkommen til å prøve med egen hund

Hele dagen vil de flotte juniorene våre vise agility med hund, også her har du mulighet til å prøve med egen hund.

Salg av pølser og kaker, kaffe og brus!

Velkommen til en hyggelig dag på klubbens område på Vettre!

Se, lik og del facebook-arrangementet her

 

Åpen spordag

Spordag lørdag 15. juni for alle medlemmer i Asker hundeklubb.

Har du lyst til å få en introduksjon i spor? Da kan du ta med hunden og familien din i skogen og lære litt om spor lørdag 15 juni. Dagen er gratis for alle

Sporsøk er noe alle hunder kan lære uansett størrelse, farge og avlet formål. Spor betyr at du skal lære hunden å følge en bestemt lukt på marken. Du kan lære din hund opp til å følge et menneskespor, viltspor, blodspor m.m. Dette er en fantastisk øvelse som du og hunden vil ha mye glede av og en fin måte å la hunden få bruke sine opprinnelige sanser og lyster på. Ikke minst er dette fin mental trening for hund og eier.

Vi stiller med flere instruktører, som vil gi dere en innføring i spor.  Denne dagen er ment for at dere skal få en introduksjon i spor og bli kjent med Asker Hundeklubb og noen av medlemmene. Ønsker man å gå videre og lære mer om spor, har Asker Hundeklubb flere helgekurs i spor, der du kan lære mer om spor og sporlegging.

Oppmøte kl 11.00 på Dikemark, Dyringveien: https://goo.gl/maps/rNYLJTyufbw

Ta med til hund: Godbiter/leke, vann, liggeunderlag. Sele og langline.
Til folk: Noe å sitte på, niste og drikke. Husk å kle dere etter været.

Påmelding på Facebook – arrangementet som du finner her.

 

Årsmøte i Asker hundeklubb med påfølgende medlemsmøte

Tid: Tirsdag 19. mars 2019 kl 19 – ca kl 22.00
Sted: Blakstad skole, Asker

Vi ber deg lese gjennom alle sakspapirene i forkant av møtet. Årsberetningen vil ikke leses høyt på møtet, men det vil bli en presentasjon og medlemmene kan spørre hvis det er uklarheter eller feil. Dersom du ikke har mottatt innkallelsen på e-post er det lurt å sjekke at du har registrert (riktig) e-postadresse hos NKK.

Link til sakspapirene finner du under. Det er fremdeles mulig å fremme forslag til saker som skal tas opp på medlemsmøtet. Fristen er 1 uke før Årsmøtet. Send forslag til askerhundeklubb@gmail.com

Vi håper å se mange på årsmøtet – vel møtt!

PS! For å ha stemmerett på årsmøtet, må du ha betalt medlemskontingenten for 2019.

Årsmøteinnkalling 2019 Sakspapirer