Styremøter og referat

Datoer for styremøter siste halvår 2018
3. september
4. oktober
14. november
3. desember (budsjettmøte).

På grunn av uforutsette hendelser skjer det at møtedatoen blir flyttet. Medlemmene kan sende inn saker til behandling og forslag til styret. Dette sendes sekretær. Bør være sekretær i hende 1 uke før styremøtet.

Saker som gjelder aktiviteter i komiteene, skal sendes til disse for behandling. Komiteene behandler forslagene, og fremmer selv forslag til styret.

Referat fra styremøtene:

Referat styremøte 26. juni 2018
Referat styremøte 23. mai 2018
Referat styremøte 4. april 2018
Referat styremøte 15. februar 2018
Referat styremøte 16.januar 2018
Referat styremøte 7.desember 2017
Referat styremøte 22. november 2017
Referat styremøte 10. oktober 2017
Referat styremøte 5. september 2017
Referat styremøte 26. juni 2017
Referat styremøte 9. mai 2017
Referat styremøte 5 april 2017
Referat styremøte 7 februar 2017
Referat styremøte 10 januar 2017