Styremøter og referat

Datoer for styremøter 2021

7. april kl. 18.30
5. mai kl. 18.30
7. juni kl. 18.30
17. august kl. 18.30

På grunn av uforutsette hendelser skjer det at møtedatoen blir flyttet. Medlemmene kan sende inn saker til behandling og forslag til styret. Dette sendes sekretær. Bør være sekretær i hende 1 uke før styremøtet.

Saker som gjelder aktiviteter i komiteene, skal sendes til disse for behandling. Komiteene behandler forslagene, og fremmer selv forslag til styret.

Referat fra styremøtene:%d bloggers like this: