Styremøter og referat

Datoer for styremøter første halvår 2019

8. januar
14. februar
4. april
14. mai
17. juni

Første styremøte andre halvår 2019

19. august

På grunn av uforutsette hendelser skjer det at møtedatoen blir flyttet. Medlemmene kan sende inn saker til behandling og forslag til styret. Dette sendes sekretær. Bør være sekretær i hende 1 uke før styremøtet.

Saker som gjelder aktiviteter i komiteene, skal sendes til disse for behandling. Komiteene behandler forslagene, og fremmer selv forslag til styret.

Referat fra styremøtene:

Referat styremøte 4. april 2019
Referat styremøte 14. februar 2019
Referat styremøte 8. januar 2019
Referat styremøte 4. desember 2018
Referat styremøte 14. november 2018
Referat styremøte 11. oktober 2018
Referat styremøte 3. september 2018
Referat styremøte 26. juni 2018
Referat styremøte 23. mai 2018
Referat styremøte 4. april 2018
Referat styremøte 15. februar 2018
Referat styremøte 16.januar 2018
Referat styremøte 7.desember 2017
Referat styremøte 22. november 2017
Referat styremøte 10. oktober 2017
Referat styremøte 5. september 2017
Referat styremøte 26. juni 2017
Referat styremøte 9. mai 2017
Referat styremøte 5 april 2017
Referat styremøte 7 februar 2017
Referat styremøte 10 januar 2017