Kontakt

Kontaktinformasjon til klubben
Asker Hundeklubb
Postboks 21, 1371 Asker
Epost: Askerhundeklubb@gmail.com

Kontaktpersoner  for 2019:

Agility Ida Marie Grødal Halvorsen
askerhk.agility@gmail.com
988 86 340
Bruks Siri Hagen
siri@gjentreprenor.no
941 70 016
Lydighet  Linda Høyem Thrygg
lthrygg@outlook.com
909 98 340
Rallylydighet Tøri Krohn Lindvik
e_toeri@hotmail.com
958 84 046
Juniorer  Anne Kari Bodin
annekaribodin@gmail.com
971 21 256
Agilitykurs
for juniorer
Anne Christine Brenne
acbrenne@gmail.com
911 43 635
Hjemmesiden/
Informasjon
Lise Birgitte Fredriksen
lisebirgitte@gmail.com
975 05 611
Vettre Mette Dahl
mettdah@gmail.com
916 48 951