Innmelding

Vil du bli medlem i Asker Hundeklubb?
Meld deg inn via NKK sine hjemmesider.

Når du registrerer her, kommer faktura riktig til deg, og vi får oppdaterte kontaktadresser og telefonnummer til medlemmene. (Det er viktig at ingen betaler kontingent direkte til vår bankkonto, fordi da får vi mye ekstraarbeid og feil.)

Dersom du skal ha juniormedlemsskap og familiemedlemsskap må dette gjøres via sektretær i klubben. Ta kontakt på mail; askerhundeklubb@gmail.com

Har du spørsmål eller trenger hjelp med innmelding:
Kontakt oss på mail: askerhundeklubb@gmail.com

%d bloggers like this: