Årsmøter

Årsmøtereferater

Årsmøtereferat 2019
Årsmøtereferat 2018
Årsmøtereferat 2017
Årsmøtereferat 2016
Årsmøtereferat 2015
Årsmøtereferat 2014
Årsmøtereferat 2013

Årsmøte 2020 i Asker hundeklubb med påfølgende medlemsmøte

Tid: Tirsdag 24. mars 2020 kl 19 – ca kl 22.00
Sted: Blakstad skole, Asker

Vi ber deg lese gjennom alle sakspapirene i forkant av møtet. Årsberetningen vil ikke leses høyt på møtet, men det vil bli en presentasjon og medlemmene kan spørre hvis det er uklarheter eller feil.  Innkallelsen legges ut her, samt på facebooksiden.

Årsmøteinnkalling 2020 kommer her

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet og til kandidater til styre og valgkomité, må sendes styret innen 18. februar. Send forslag til askerhundeklubb@gmail.com

Vi håper å se mange på årsmøtet – vel møtt!

PS! For å ha stemmerett på årsmøtet, må du ha betalt medlemskontingenten for 2020.