Årsmøter

Årsmøtereferater

Årsmøtereferat 2018
Årsmøtereferat 2017
Årsmøtereferat 2016
Årsmøtereferat 2015
Årsmøtereferat 2014
Årsmøtereferat 2013

Årsmøte 2018 i Asker hundeklubb med påfølgende medlemsmøte

Tid: Tirsdag 20. mars 2018 kl 19.00 – 22.00

Sted: Blakstad skole, Asker

Vi ber deg lese gjennom alle sakspapirene i forkant av møtet. Vi vil ikke lese årsberetningen høyt på møtet, men det vil bli en presentasjon på møtet og medlemmene kan spørre hvis det er uklarheter eller feil.

Dersom du ikke har mottatt innkallelsen på e-post er det lurt å sjekke at du har riktig e-postadresse registrert hos NKK

Vi håper å se mange på årsmøtet – vel møtt!

PS! For å ha stemmerett på årsmøtet, må du ha betalt medlemskontingenten for 2018.