Årsmøter

Årsmøtereferater

Årsmøtereferat 2019
Årsmøtereferat 2018
Årsmøtereferat 2017
Årsmøtereferat 2016
Årsmøtereferat 2015
Årsmøtereferat 2014
Årsmøtereferat 2013

Årsmøte 2020 i Asker hundeklubb med påfølgende medlemsmøte er utsatt til 18. august pga Covid-19

Tid: Tirsdag 18. august 2020 kl 19
Sted: Leikvollhallen, Miljørommet, Asker

Vi ber deg lese gjennom alle sakspapirene i forkant av møtet. Årsberetningen vil ikke leses høyt på møtet, men det vil bli en presentasjon og medlemmene kan spørre hvis det er uklarheter eller feil.  Innkallelsen legges ut her, samt på Facebooksiden.

Årsmøteinnkalling 2020 finner du her

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet og til kandidater til styre og valgkomité, må sendes styret innen dato kommer. Send forslag til askerhundeklubb@gmail.com

Vi håper å se mange på årsmøtet – vel møtt!

PS! For å ha stemmerett på årsmøtet, må du ha betalt medlemskontingenten for 2020.