Instruktørutdanning

Ønsker du å bli instruktør?
Klubben trenger stadig flere instruktører, og ser gjerne at flere tar instruktørutdanning. Vær klar over at dersom du ønsker å delta på NKK instruktørkurs trenger du anbefaling fra klubben. Klubben kan også dekke kostnadene.  Retningslinjene er som følger: 

Anbefaling fra klubben/ dekking av kostnader til instruktørutdanning i NKK

  • Må avholde minimum tre kurs for klubben på totalt 45 timer, mot betaling
  • Kostnaden dekkes først når krav for å bli bemyndiget er oppfylt.
  • Må ha vært medlem i klubben min 1 år
  • Må sende søknad som behandles på første styremøte. Styret står fritt til å innvilge eller avslå søknaden selv om kriteriene er innfridd.

Søknaden må inneholde:

  • Erfaring med hund, hundetrening og konkurranser
  • Erfaring som hjelpeinstruktør
  • Anbefaling fra instruktør

For mer informasjon
ta kontakt med klubben: askerhundeklubb@gmail.com

%d bloggers like this: