Asker hundeklubb

Asker hundeklubb er så heldige at vi har fått tilgang til innendørs treningsmuligheter i vinter. Det er i lokalene til “På plass hundeskole” i Eternitveien 45, 3470 Slemmestad. Vi jobber på...

Asker hundeklubb fyller 50 år i 2023! Vi inviterer alle til feiring på Asker hundeklubb sin treningsbane ved Dikemark 23. september fra kl 14-16. Både eksisterende medlemmer og de som ikke...

Årsmøtet vil avholdes fysisk tirsdag 15. mars kl 19:00 på Blakstad skole. Håper vi sees! Se underlaget her

Årsmøtet vil avholdes tirsdag 23. mars kl 19:00. Vi håper å kunne avholde møtet i Leikvollhallen, men med dagens situasjon er det mer sannsynlig at møtet må avholdes digitalt. Dette vil...

Asker hundeklubb deltar selvfølgelig i den nasjonale dugnaden om å begrense smitte av korona. Vi følger de nasjonale retningslinjene, samt NKK sine retningslinjer i fht idrettsaktivitet. Regjeringen har besluttet at forbudet...

Asker hundeklubb deltar selvfølgelig i den nasjonale dugnaden om å begrense smitte av corona. Derfor er _ALL_ organisert aktivitet satt på vent i klubben vår; kurs, møter, fellestreninger, foredrag, stevner mm....

Tid: Tirsdag 24. mars 2020 kl 19 – ca kl 22.00 Sted: Blakstad skole, Asker Vi ber deg lese gjennom alle sakspapirene i forkant av møtet. Årsberetningen vil ikke leses høyt...

Årsmøtet vil avholdes tirsdag 24. mars kl 19:00 på Blakstad skole. Årsmøtepapirer vil legges tilgjengelig i forkant av årsmøtet på hjemmesiden, samt informeres om på Facebook-siden vår. Forslag til saker som...

Situasjonen rundt hundesykdommen er fremdeles uavklart. Alle kurs og aktiviteter, inkludert fritreninger, på Vette og Sollihøgda er fortsatt på vent i Asker hundeklubb etter anbefaling fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet og NKK. NKKs...

Asker hundeklubb ønsker velkommen til HUNDENS DAG søndag 16. juni kl. 11.00 – 15.00 på Vettre. Vi i Asker hundeklubb ønsker denne dagen å vise frem mangfoldet i klubben vår med...