Bruks

Klubben har flere aktive medlemmer som trener og konkurrerer innen bruks.
Kontaktperson: Siri Hagen;  siri@gjentreprenor.no , tlf 94170016

Asker hundeklubb er medlem av NBF (Norsk Brukshundsports Forbund).

Hva er brukshundsport?                                   
Det konkurreres i tre forskjellige grener i brukshundsport. Det er Spor, Rundering og Rapport. Rapportkonkurranser arrangeres ikke i Norge, men i Sverige. Alle grener er delt inn i fire klasser, der klasse D er laveste klasse, deretter følger klasse C, B og A. Man rykker oppover i klassene ved å oppnå en viss poengsum. Hunden må være 1 år for å starte i klasse D og før hunden kan starte i klasse C kreves dokumentasjon på feks gjennomført K-test, (bestått / ikke bestått, avbrutt av dommere), gjennomført funksjonsanalyse (inkludert Forsvarets, helt gjennomført med bestått / ikke bestått, eventuelt avbrutt av dommere) eller liknende. Mer om mentalkrav i reglementet side 56, se link nederst.

Hver klasse består en lydighetsdel og en feltsøksdel, som er lik uansett hvilken spesialøvelse man konkurrerer i. Dog øker vanskelighetsgraden oppover i klassene. I tillegg kommer spesialøvelsene: spor eller rundering eller (i Sverige) rapport.  I klasse A kan det deles ut brukscertifikat slik at hunden kan få Brukschampionat. Det arrangeres også Norgesmesterskap og Nordisk Mesterskap i kl. A. Det er utarbeidet eget regelverk for brukshundprøver.

Kilde: www.norsk-brukshundsport.no

%d bloggers like this: