Til informasjon

All aktivitet i Asker hundeklubb er tilpasset de nasjonale retningslinjene, samt NKK sine retningslinjer, vedr. Covid-19 .
For mer informasjon, se her

Ta vare på hverandre! ❤️

%d bloggers like this: