Styret og komiteer

Styret i Asker hundeklubben 2018

Leder: Kristin Gudem
kristin@gudem.com
975 79 834
Nestleder: Tøri Krohn Lindvik
e_toeri@hotmail.com
958 84 046
Sekretær: Nina Berg
n-ber2@online.no
970 60 746
Økonomiansvarlig: Ellen Staurset
ellen.staurset@echas.no
482 12 005
Styremedlemmer: Siri Hagen
siri@gjentreprenor.no
941 70 016
Ann-Cathrin Hoff
ahoff2@online.no
480 90 622
Linda Høyem Thrygg
lthrygg@outlook.com
909 98 340
Hege Lunde
hege.lunde@yahoo.no
913 72 735
Varamedlemmer: Mette Dahl
mettdah@online.no
916 48 951
Lise Birgitte Fredriksen
lisebirgitte@gmail.com
975 05 611

Kontaktpersoner i komiteene for 2018:

Agility Gro Bunæs
grobu02@gmail.com
930 64 177
Agilitykurs
for juniorer
Anne Christine Brenne
acbrenne@gmail.com
911 43 635
Bruks Siri Hagen
siri@gjentreprenor.no
941 70 016
Juniorer Hege Lunde
hege.lunde@yahoo.no
913 72 735
Lydighet      Linda Høyem Thrygg
lthrygg@outlook.com
909 98 340
Hjemmesiden/
Informasjon
Lise Birgitte Fredriksen
lisebirgitte@gmail.com
975 05 611
Rallylydighet Tøri Krohn Lindvik
e_toeri@hotmail.com
958 84 046
Vettre Mette Dahl
mettdah@online.no
916 48 951