Retningslinjer for lag

Asker Hundeklubb ønsker at så mange som mulig ønsker og kan gå lag på vegne av klubben. Man må være medlem av Asker Hundeklubb for å delta på lag.
Det å gå lag skal skape samhold, være morsomt, bidra til å gi utøverne erfaring og inspirere til å samarbeide om trening og konkurranser.

Det er hyggelig hvis noen av klubbens lag ønsker å satse mot lag-NM, og klubben sponser påmeldingsavgift for de lag som eventuelt kvalifiserer seg til NM. Det er ikke påkrevd med NM-satsning, og vi ønsker at ekvipasjer på alle nivå skal få være med å gå lag. Vi kan dermed ha flere lag og at disse har ulike formål og ambisjoner for å stille i lagløp. Dog skal de som går fast på samme lag være enige i lagets opplegg, og det er lagleder som er ansvarlig for dette. Utøverne kan enten komme frem til lag/faste deltagere på egenhånd og informere komiteen, eller varsle komiteen om interesse og få hjelp til å finne sammen til lag.

Regler

 • AG-komiteen ønsker at lagnavnet skal starte med ‘Asker’, f.eks Asker Fast Runners.
 • Alle lag/de som vil gå lag skal melde ifra til AG-komiteen i forkant av ny kvalifiseringsperiode.
 • Lagekvipasjer kan være medlem av og trene hos andre klubber, men ikke gå lag for andre klubber.
 • Det skal være en lagleder for hvert lag, og lagleder skal sørge for at klubbens retningslinjer overholdes.
 • Lagleder setter premissene for et gitt lag sitt opplegg og ambisjoner, og kommuniserer dette til sine faste lagdeltagere.
 • Hvis ikke alle de faste på et lag er med på et stevne kan det hentes inn reserver. Eventuelle reserver forholder seg til aktuelle laget sitt opplegg.
 • Hvis det er flere lagledere innenfor en størrelsesklasse bør disse samarbeide og evt fylle opp hverandres lag på stevner med få påmeldte fra klubben.
 • Lagleder sørger for påmelding, og ordninger for info/påmelding/innbetaling, samt har ansvar for laginternt opplegg (ambisjonsnivå, rekkefølge etc), samt kontakten mot AG-komiteen.

NM

 • AHK dekker påmeldingsavgift til NM-lagdeltagelse
 • Laglederne varsler AG-komiteen om hvilke lag som blir påmeldt NM
 • De med fast plass på et lag er prioritert til å gå NM for dette laget, hvis de/laget er kvalifisert
 • Hvis det er reserver som er kvalifisert kan disse bli med på NM hvis det er ledig plass på et lag. Dette kan feks være grunnet
  • Ikke alle av de 4 faste har kvalifisert seg
  • En av de 4 faste kan ikke stille på NM (sykdom/fravær)
 • Hvis det er flere enn 4 faste på et lag og flere enn 4 kvalifiserer seg til NM, bestemmer lagleder NM-deltagelse utifra resultatene i kvalifiseringsperioden ved å se på resultatene fra ekvipasjenes 3 beste løp, inkludert m/sek hvis likt antall feilpoeng (hvis likt etter 3 løp, så ser man på løp 4, 5 etc).
 • Hvis ingen faste lag har kvalifisert hele laget men noen deltagere har ‘napp’ så samarbeider de aktuelle laglederne om å sette opp et felles NM-lag, basert på samme resultatregler som over. Ved tvil om lagsammensetning/lagdeltagere skal saken tas opp med AG-komiteen.

Praktisk

 • Deltakere melder fra til lagleder så tidlig som mulig om hvilke stevner de vil stille på lag, senest uken før påmeldingsfrist.
 • Lagleder er ansvarlig for å melde på laget og tar vare på kritikkskjemaer./resultater
 • Lagleder avtaler betalingsopplegg med sine lagdeltagere.
  • Det er laget FB-grupper og lagskjemaer på nett for å lette administrajonen for laglederne. Disse brukes etter ønske og behov.
 • Påmelding til lag er bindende.
 • Ved sykdom/skade på hund/fører vil man måtte betale sin andel, med mindre en annen ekvipasje stiller opp på laget i stedet.
 • Deltakere oppfordres til å hjelpe hverandre på briefing og til å heie på lagkameratene når de er i banen.
 • Det er lov å feile, alle har gode og dårlige dager, men vi støtter hverandre uansett
%d bloggers like this: