NKK Instruktørutdanning Trinn I

Gjennom instruktørutdanning lærer du mye om hund og hundetrening. Norsk Kennel Klubs Instruktørutdanning Trinn I gir rett til å avholde kurs for grunnopplæring av hund, samt å dømme appellmerkeprøve i lydighet. Etter fullført Trinn I kan du gå videre med spesialisering innenfor ulike typer hundesport med instruktørutdanning Trinn II og Trinn III.

Kurssted: Oslo-området
Instruktør: Kirsten Bjørnelykke, NKK instruktør III Sensor: Gondola Guttormsen, NKK instruktør III
Dette kurset går over 4 helger, totalt 60 timer på følgende datoer:

  • 29. -30. mai 2021, kl. 0900-1700 lørdag og søndag
  • 12.-13. juni 2021, kl. 0900-1700 lørdag og søndag
  • 25.-26. september 2021, kl. 0900-1700 lørdag og søndag
  • 9.-10. oktober 2021, kl. 0900-1700 lørdag og søndag

Kursavgift: Kr. 4300,-
Påmelding: Innen 3. mai til OODK v/Hege Torp: hegetorp333@gmail.com

Ved stor pågang vil medlemmer i OODK og Asker HK bli prioritert. For medlemmer i OODK vil klubben refundere deler av kursavgiften.

Utdanningsplan og krav til deltakere på kurset finnes på NKKs hjemmeside: NKK instruktørutdanning Trinn I  

Vil du ha mer informasjon?
Kontakt Hege Torp: hegetorp333@gmail.com

%d bloggers like this: