Covid-19 og aktiviteter i klubben

Asker hundeklubb deltar selvfølgelig i den nasjonale dugnaden om å begrense smitte av korona. Vi følger de nasjonale retningslinjene, samt NKK sine retningslinjer i fht idrettsaktivitet. Retningslinjene endrer seg ofte og vi anbefaler at dere følger med på våre Facebooksider.


%d bloggers like this: