Fritrening

Alle som har betalt treningsavgift og deltar på fellestreninger får koden til containeren på Sollihøgda, og kan fritrene når banen er ledig mellom kl 10 og 22. Det skal varsles på Facebookgruppen, slik at andre kan bli med. Varsling skal gjerne skje i forkant, men kan også gjøres samme dag, slik at man har mulighet til å trene ‘på sparket’.

Alle som henger seg på en fritrening skriver en påmeldingskommentar under varslingen/innkallingen på facebook.
Bane må bygges og ryddes (unntatt de hinder som evt står fast ute). Hvis man skal trene på store/tunge hinder bør man være flere, da hinder skal løftes og flyttes på en skikkelig måte for å unngå unødig slitasje og skade.
Den som kaller inn til fritrening har prioritet på hva som skal bygges/trenes på denne dagen, og dette bør angis i innkallingen.

Se kalender Sollihøgda for å se når banen er ledig for fritrening.

%d bloggers like this: