Aktivitetskalender Sollihøgda

Aktivitetene blir i stor grad formidlet på facebook sidene til AHK Agility. Se her for nærmere info. 

%d bloggers like this: