Informasjon vedrørende Covid-19 og aktiviteter i klubben

Asker hundeklubb deltar selvfølgelig i den nasjonale dugnaden om å begrense smitte av korona. Vi følger de nasjonale retningslinjene, samt NKK sine retningslinjer i fht idrettsaktivitet. Regjeringen har besluttet at forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.

Styret i klubben har diskutert muligheter for kurs og treninger, og det er gjort risikoanalyse av alle arrangementer i klubben. Det vil informeres om de spesifikke reglene som gjelder de ulike grenenes treninger, kurs ol. på grenenes facebookgrupper. Det er en selvfølge at klubbens medlemmer respekterer dette.

Vi har forståelse for at hund og hundetrening er en stor del av livene våre, og det er lett å bli irritert og oppgitt over denne begrensningen  i aktivitet. Imidlertid er krisen Norge nå står i langt større enn vår hobby og livsstil. Krisen vil gå over, vi vet bare ikke når. Håpet er at jo flere som bidrar til å begrense smitte, dess fortere er vi tilbake til “normalen”.

Fritrening Vettre:
Asker hundeklubb sin treningsbane på Vettre er foreløpig ikke stengt. Brakke og klubbhus er stengt, så klubbens utstyr kan ikke benyttes. Vi anmoder om at banene benyttes med fornuft, og at alle følger de råd og retningslinjer FHI og NKK gir for å forhindre smitte;

  • Kun 5 personer kan være på banen og trene av gangen – det betyr at er det 5 stykken der når du kommer, så må du snu og dra et annet sted
  • Eget utstyr kan benyttes, men kun håndteres og brukes av deg selv
  • Minimum 2 meter avstand til andre
  • Du kan ikke ta på andres utstyr, hundeleker etc.
  • Husk antibac selv, og benytte denne hyppig
  • Unngå å hilse på andres hunder
  • Har du symptomer, holder du deg selvfølgelig hjemme

Brudd på regler vil føre til utestengelse til corona-situasjonen er løst. Ser vi flere brudd på reglene, må banen stenges.

Fritrening Sollihøgda:
Egne regler kommer på facebookgruppen til agility.

Kurs og fellestreninger:
Grenene vil i ulik grad kunne gjennomføre noen form for trening og kurs, alt ettersom hvordan styret kan være helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og aktiviteten kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes. Hva som vil gjennomføres, med hvilke regler, legges ut på grenenes facebookgrupper i de nærmeste ukene.

Styret i Asker hundeklubb ønsker ingen diskusjoner rundt disse regler for aktivitet, da vi først og fremst er opptatt av å hindre smitterisiko og verne om liv og helse – det å få trene hunder er ikke et spørsmål om liv og helse. Men vi har gjort en nøye vurdering ut i fra de retningslinjene vi har fått som en minimums begrensning, for å kunne tilby noe aktivitet for klubbens medlemmer.

%d bloggers like this: