Årsmøte 2020

Årsmøtet vil avholdes tirsdag 24. mars kl 19:00 på Blakstad skole. Årsmøtepapirer vil legges tilgjengelig i forkant av årsmøtet på hjemmesiden, samt informeres om på Facebook-siden vår. Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet og til kandidater til styre og valgkomité, må sendes styret innen 18. februar. De kan sendes på mail; askerhundeklubb@gmail.com

%d bloggers like this: