Årsmøte 2019

Årsmøtet vil avholdes tirsdag 19. mars kl 1900 på Blakstad skole. Årsmøtepapirer vil legges tilgjengelig i forkant av årsmøtet på hjemmesiden, samt informeres om på facebooksiden vår. Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet, må sendes styret innen 12. februar. De kan sendes på mail; askerhundeklubb@gmail.com

%d bloggers like this: