ÅRETS HUNDER

På årsmøtet 2016 ble årets hunder kåret for siste gang. Styret oppfordrer sterkt de ulike grenene til å ta ansvar for å kåre sine egne Årets hunder.

strek-agility-asker-smal

 

Årets Agilityhunder i AHK fom 2014:

Det deles ut 3 premier, en i hver av ferdighetsklassene: klasse 1, 2 og 3,  på tvers av størrelsene, for beste sammenlagte resultater.

Året regnes fra 01.01 til 31.12.

Resultatene/poengsum hentes ifra http://agilitydb.no.

Hvis man har rykket opp i løpet av året velger man selv hvilken klasse man sender inn poengsummen for, men man kan kun sende inn for en klasse.

Deltakerne må melde sine resultater til agilitykomiteen innen 31.12 i det gjeldende året.

Fører eller eier må være medlem av Asker HK.

Hunden kan ikke gå lag for annen klubb i det gjeldende året (følger kvalifiseringsperioden for NKK, dvs fra mai)

Premien deles ut på Årsmøtet og ettersendes til de som ikke kan hente premien der.

 

strek-agility-asker-smal

Årets Rallylydighetshunder

Pokal for årets rallylydighetshund deles ut til den ekvipasjen fra Asker Hundeklubb (AHK)
som har oppnådd de 3 (tre) beste resultatene i konkurranser som er arrangert i Norge,
og er godkjent av Norsk Kennel Klubb (NKK) og Norsk Rally Lydighet (NRL).
Fører må være medlem av AHK.
Det kåres 1., 2., og 3. plass som Årets rallylydighetshund.

Utregningen gjelder på tvers av klasser, dvs. ekvipasjen kan sende inn resultater fra ulike klasser i samme sesong. Følgende kriterier legges til grunn:
Klasse 1:              Prosent av maksimal poengsum x 1,00 = poengsum
Klasse 2:              Prosent av maksimal poengsum x 1,05 = poengsum
Klasse 3:              Prosent av maksimal poengsum x 1,10 = poengsum
Klasse Elite:        Prosent av maksimal poengsum x 1,15 = poengsum

For å være med i kåringen av Årets Rallylydighetshund må du sende inn de 3 beste resultatene dine gjennom året, som vil være tellende for kåringen. I tillegg kan du sende inn et fjerde resultat, som teller først ved evt. poenglikhet.

Resultatoversikten med de 3 (4) beste resultatene, uavhengig av klasse, sendes inn på slutten av året. Pokalene skal være inngravert med Årets Rallylydighetshund + årstall +  1. plass – 2. plass – 3. plass. Årets rallyhund får en stor pokal, mens 2. og 3. plassen får en mindre pokal.

Frist for innsending er 31.12 i det gjeldende året, og resultatene sendes på mail til Rallykomiteen; ahkrallylydighet@gmail.com

Endring av statuttene kan bare godkjennes av Asker Hundeklubb’s styre.

Premien deles ut på Årsmøtet og ettersendes til de som ikke kan hente premien der.
strek-agility-asker-smal

Årets Brukshunder i AHK 2016

Årets brukshund blir kåret i klassene D- C-B-A spor og rundering

Fører må være medlem i Asker hundeklubb

Året regnes fra 01.01 til 31.12

Deltakerne må melde sine resultater samlet til Bruks komiteen ved tinaulve@hotmail.com

Premien deles ut på Årsmøtet og ettersendes til de som ikke kan hente premien der
strek-agility-asker-smal

Årets Lydighetshunder i AHK fom 2013

Årets hund kriterier:

Årets LP-Hund kriterier for 2013

Årets LP-hund tildeles den som har gjennomsnittlig høyest poengsum fra de 3 beste startene i hver klasse; 1, 2, 3 og Elite

Dersom 2 har lik gjennomsnittlig poengsum vinner den med høyest enkelt resultat innen klassen

Tellende resultater eller poengsummer må være fra 3. premienivå i klassen eller bedre

(Dersom ingen har tre tellende resultater i klassen, gjelder snittet av 2 starter)

Resultater må være oppnådd i offisielle konkurranser i Norge eller i tilsvarende klasse i utlandet

Fører må være medlem i Asker hundeklubb

Året regnes fra 01.01 til 31.12

Deltakerne må melde sine resultater samlet til LP komiteen ved akmellgren@hotmail.com

innen 31.12 i det gjeldende året

Premien deles ut på Årsmøtet og ettersendes til de som ikke kan hente premien der
strek-agility-asker-smal

Alle:
Kriteriene gjelder framover inntil den enkelte komiteen fremmer og får endringer vedtatt av Styret i Asker Hundeklubb

strek-agility-asker-smal