Årsmøte 2016

31. mars 2016

Referat Årsmøte 2016


 

 

21. febrar 2016

Kjære medlem i Asker Hundeklubb

Vedlagt finner du sakspapirer til

Årsmøte i Asker hundeklubb med påfølgende medlemsmøte
Tid: 14. mars 2015 kl. 19.00-22.00.
Sted: Miljørommet Leikvollhallen, Asker

Dersom du ikke har mottatt sakspapirene på epost, kan det tyde på at du enten ikke har lagt inn eller har lagt inn feil epostadresse i NKK Min side. Fint hvis dette rettes opp nå.

 Dersom du ikke har epost, kan du gi beskjed til Styret (asker.hunde@klubb.nkk.no, evt. 97060746) om privatadresse og få sakspapirene tilsendt. Frist 5. mars 2016.

 Kun de som har betalt medlemsavgift innen 11. mars 2016 har stemmerett. Per 21. februar er det drøye 100 personer som betalte i 2015 som ennå ikke har betalt i 2016.

 Alle bes lese gjennom alle papirer i forkant av møtet. Vi vil ikke lese hele årsberetningen høyt på møte, men det vil bli en presentasjon på møtet og medlemmer kan spørre hvis det er uklarheter eller feil.

Vi håper å se mange på årsmøtet, vel møtt!

Mvh Nina Berg

Sekretær i Asker hundeklubb

1 – Årsmøteinnkalling

2 – Årsberetning 2015

3 – Balanse 2015

4 – Investeringsbudsjett

5 – Regnskap 2015 Budsjett 2016

6 – Komiteer AHK 2016 + 2017

7 – Oversikt arb oppgaver for styret og komiteer AHK

8 – Forslag 1 – fjerne Årets hund

9 – Forslag 2 – ny logo