ÅRSMØTE 2015

24/6-15 Signert årsmøtereferat

                                                                                                                         

23/2-15 Kjære medlem i Asker Hundeklubb

Vedlagt finner du sakspapirer til

Årsmøte i Asker hundeklubb med påfølgende medlemsmøte
Tid: 16. mars 2015 kl. 19.00-22.00.
Sted: Miljørommet Leikvollhallen, Asker

De som ikke har lagt inn sin e-postadresser i NKK Min side, kan som det er informert om i Apport, sende Anne Kristi Sommer (annek.sommer@gmail.com)  beskjed om epostadresse eller privatadresse og få dette tilsendt. Frist 1. mars 2014. Underlaget legges også ut på hjemmesiden for Asker Hundeklubb.

Kun de som har betalt medlemsavgift innen 13. mars 2015 får stemmerett, per 20.2 er det ca 100 som betalte i 2014 som ikke har betalt i 2015.

Alle bes lese gjennom alle papirer i forkant av møtet. I år vil vi ikke lese hele årsberetningen høyt på møte, men det vil bli en presentasjon på møtet og medlemmer kan spørre hvis det er uklarheter eller feil.

Vi håper å se mange på årsmøtet, vel møtt!

Mvh Laila Bruun

for Anne Kristi Sommer og styret i Asker hundeklubb

1 – Årsmøteinnkalling 2015

2 – Årsberetning 2014

3 – Signert balanse

4 – Signert investeringsbudsjett

5 – Signert regnskap og budsjett

6 – Beslutningssak 1 investeringer Vettre og Sollihøgda

7 – Beslutningssak 2 finansieringsplan Vettre og Sollihøgda

8 – Styre og komiteer AHK

9 – Aktivitetsplan for AHK 2015, 20. februar

10 – Oversikt arb oppgaver for styret og komiteer AHK

_____________________________________

27/1 – 2015 Kunngjøring Årsmøte:  a Årsmøteinnkalling 2014