Komiteene


Kontaktpersoner  for 2017:

Agility Gro Bunæs
grobu02@gmail.com
930 64 177
Agilitykurs
for juniorer
Anne Christine Brenne
acbrenne@gmail.com
911 43 635
Bruks Siri Hagen
siri@gjentreprenor.no
941 70 016
Juniorer Hege Lunde
hege.lunde@yahoo.no
913 72 735
Lydighet      Linda Høyem Thrygg
lthrygg@hotmail.com
909 98 340
Hjemmesiden/
Informasjon
Lise Birgitte Fredriksen
lisebirgitte@gmail.com
975 05 611
Rallylydighet Tøri Krohn Lindvik
e_toeri@hotmail.com
958 84 046
Vettre Mette Dahl
mettdah@online.no
916 48 951

 

Leave a Reply