Innkalling til Årsmøtet i Asker Hundeklubb

Vedlagt finner du  innkalling til Årsmøte Asker Hundeklubb
årsmøte_AHK

Onsdag 6. mars 2013 kl. 19.00-22.00

Sted: Leikvollhallen, Asker

Etter årsmøtet avholdes et kort medlemsmøte med premieutdeling for beste bruks, lydighet- og agilityekvipasjer, samt

informasjon om NKK særkomite for brukshundaktiviteter og
arbeidet for å skaffe treningssteder på kort og lang sikt.

Husk å betale medlemskontigent for 2013 i god tid før årsmøtet slik at du har stemmerett på møtet.

Se NKK faktura på e-mail eller lagt ved siste nummer av Hundesport.

Vel møtt!

Styret i Asker hundeklubb

 

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply