Kunngjøring – Årsmøte 2014

Årsmøte i Asker Hundeklubb avholdes

17. mars 2014 kl 19-21 i Leikvollhallen, Asker.

Forslag til saker fra med­lemmene må være styret i hende senest 5 uker før møtedato.

Innkallingen vil bli sendt medlemmene direkte pr e-post. AHK bruker NKK sitt medlemsregister for elektronisk utsending av årsmøtepapirer. Vi må be alle legge inn e-postadresse eventuelt sjekke at rett e-postadresse ligger på ”min side” på NKK sin hjemmeside under ”tjenester”.

Medlemmer som ønsker å få tilsendt årsmøtepapirer i posten må ta kontakt med Cecilie Thormodsrud, tlf. 414 31 834 og gi beskjed om dette senest 5 uker før årsmøtet.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.